Eucharistisch gebed

• Wat is het eucharistisch gebed en welke elementen maken er deel van uit? Daarnaast een pleidooi voor het zingen van het ‘heilig’ door de hele gemeenschap;

• De verschillende delen van het eucharistisch gebed nader bekeken;

• Vijf  mogelijkheden voor zang tijdens het eucharistisch gebed;

• Prefatie en Heilig gezongen;

• Voorbeelden hiervan in het Latijn en het Nederlands;

• De acclamaties tijdens het eucharistisch gebed.

 


Het eucharistisch gebed: deelname van de gelovigen

Traditie Vanouds werd het stil, als de priester de prefatie had gezongen en het sanctus had geklonken. Men knielde onder het eucharistisch gebed en werd extra eerbiedig voor het moment dat Christus’ komen in de viering realiteit werd. Voor sommigen wekt het nu de indruk dat die stilte en attentie…

Lees verder

Eucharistisch gebed: om Hem te herdenken

De artikelenserie over het Eucharistisch Hooggebed wordt nu afgesloten met een laatste bijdrage, en wel over acclamaties tijdens het Hooggebed. We hebben gezien hoe het Heilig en de acclamatie na de consecratie een vast gegeven zijn als het om acclamaties gaat. Het gebruik van deze gezongen elementen is vrij algemeen….

Lees verder

‘Gedenken wij dankbaar’. Over het eucharistisch gebed

Dankzij de liturgische vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie is het eucharistisch gebed in onze kerken weer tot klinken gebracht. Niet mondjesmaat, maar voluit, van het begin tot het einde. Vanaf de openingsdialoog tot en met de afsluitende doxologie: “Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam…

Lees verder

“Blijvend zijn wij U dank verschuldigd…” Over het eucharistisch gebed

Het eucharistisch gebed vraagt nogmaals onze aandacht. Deze keer is het ons vooral te doen om de opbouw van dit gebed. En wel meer en detail dan de voorafgaande keren. In de vorige bijdragen vroegen we aandacht voor het gegeven dat ons geloof in God als Vader, Zoon en Heilige…

Lees verder

Verkondigen wij… Zangelementen in het Eucharistisch Gebed

Waar? Goed beschouwd zijn er vijf mogelijkheden om het Eucharistisch Gebed wat op te heffen, het een muzikaal tintje te geven binnen de viering. De ‘beminde gelovigen’ zingen samen met de priester het ‘Heilig’. De priester kan het Eucharistisch Gebed zingen. De gemeenschap zingt een acclamatie na de consecratie. Allen…

Lees verder

Nogmaals: de Prefatie ‘Verheft uw hart’

Verschenen in Jubilate 19, 1 (januari 1986) Fr. N. Wesselingh O.S.B. Vorige keer hebben we aangetoond, dat de Prefatie en het Heilig eigenlijk altijd gezongen moeten worden. Nu gaan we bezien, welke problemen we daarbij tegenkomen en hoe we die bevredigend kunnen op|ossen. Latijn of Nederlands? Een vraag die zich…

Lees verder

”Verheft uw hart”

Verschenen in Jubilate 18,3 (september 1985) Fr. Nico Wesselingh o.s.b. We zijn zover. Het eucharistisch gebed kan beginnen. De offergaven zijn op het altaar geplaatst. Het koor zong het offertorium of de organist heeft een goedklinkend stuk gespeeld. Er is misschien wel wierook gebruikt, om aan te duiden dat wij…

Lees verder

“En zingen U toe vol vreugde”

Verschenen in Jubilate 18,3 (september 1985) Cees Janssens Het eucharistisch gebed begint met de prefatie en de daarop aansluitende acclamatie: Heilig, heilig, heilig. Een uitspraak als deze klinkt uiterst vanzelfsprekend. Toch kun je steeds weer constateren dat het in de praktijk van de liturgie niet zo vanzelfsprekend is. Onwillekeurig doet…

Lees verder