Jubilea januari 2018

H. Maria Parochie Walcheren, Cantate Domino Middelburg
Dhr. R.L. Adriaansen, 40 jaar

Parochie St. Petrus Banden, Gilze
Mevr. A.M.A. Botermans-Jansen, 50 jaar

Vijfheiligen parochie, Blasiuskoor, Made
Mevr. A. Flipsen-Thijssen, 40 jaar
Mevr. A. Mekes-de Been, 40 jaar

Parochie H. Cornelius, Den Hout
Dhr. J. Havermans, 20 jaar

Vijfheiligen Parochie, Bernarduskoor, Made
Dhr. A. Broeders, 25 jaar
Dhr. A. Horrevoets, 25 jaar
Mevr. A. Bossers-van der Riet, 25 jaar
Mevr. T. de Bruin-Bastiaansen, 25 jaar
Mevr. P.M. Luijckx-Brands, 25 jaar
Mevr. M.P. van Dongen-Baremans, 25 jaar

Parochie H. Eligius, Lewedorp
Dhr. C. Vermue, 25 jaar
Mevr. S. Uitterhoeve-Vermue, 40 jaar
Mevr. J. Peeters-Grim, 40 jaar

Parochie O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen, Hank
Mevr. L. Damme, 25 jaar
Mevr. R. v.d. Pluijm, 20 jaar

Pater Damiaanparochie, Pius X koor, Ovezande
Dhr. M.R. van Gessel, 25 jaar
Mevr. J. van Beek-de Jonge
Mevr. B. Rentmeester-de Jonge
Mevr. M. Schenk-Nelen

Parochie De Bron, Gemengd Koor Woensdrecht
Mevr. A.L.M. Akkermans-van Pul, 25 jaar
Mevr. J.B. Oerlemans-de Vreng, 25 jaar
Dhr. F.C. van Zunderd, 25 jaar

Dhr. A.J. Akkermans, 25 jaar

Vijfheiligenparochie, Anthony Singers Terheijden
Dhr. A.G.M. Verkooijen, 40 jaar

Parochie O.L.Vr. ten Hemelopneming, koor Amicitia, Prinsenbeek
Mevr. J. van Hulten, 25 jaar

Parochie O.L.Vr. van Bijstand, St. Ceciliakoor, Baarle Nassau
Mevr. M. van Egmond-Leijten, 40 jaar

Nazareth parochie, St. Martinuskoor Princenhage
Mevr. W.M. Saenen-Dunk, 25 jaar

H. Maria Geboortekerk, Parochiekoor Dussen
Mevr. R. van Boxel-Schalken, 50 jaar

Andreasparochie West-Zeeuws Vlaanderen, Parochiekoor Oostburg
Mevr. M. Groosman-Poppe, 12½ jaar
Mevr. Chr. Ego, 12½ jaar

Elisabeth parochie, Cuyperskerkkoor Sas van Gent
Mevr. M. van Dorst-Kesbeke, 25 jaar
Mevr. M. Heijens-de Block, 50 jaar
Mevr. A. Doolaege-de Koeyer, 50 jaar
Dhr. K. van Dorst, 55 jaar

Parochie Sacrament Breda, Dameskoor ‘Accordando’
Mevr. G. Jansen-Loing, 25 jaar

Augustinus Parochie Breda, Jeugd- Jongerenkoor Franciscus
Mevr. A. de Bruin-Staal, 25 jaar

Dienst Geestelijke Zorg De Blauwe Hoeve, Cantallegria, Hulst
Mevr. L.M.F. Lossie-Verlinden, 25 jaar
Mevr. L.R.M. van Geertruij-de Bruijn, 25 jaar

Parochie van de Heilige Familie, Korenkoepel Bavel
Mevr. R. Polman, 50 jaar
Dhr. J. Daelman, 60 jaar

St. Norbertus parochie, Gemengd koor St. Joseph, Roosendaal
Dhr. J.C. Borghouts, 60 jaar

Parochie H. Geest, Gemengd Koor Rijen
Mevr. W.J.A.M. van der Put, 50 jaar

Elisabeth Parochie, Gemengd Koor Terneuzen
Dhr. H.J. Huppertz, 40 jaar

Catharina Parochie, Gemengd Koor Marcoen Dorst
Mevr. E.A.J. Poppelaars-Flipsen, 40 jaar

Michael Parochie, DHK Michael Kerkkoor, Breda
Mevr. C.W.M. Boxtart-Verdult, 50 jaar

Parochie H. Trudo, Gemengd Koor Zundert
Mevr. A. Domen-Schrauwen, 25 jaar

Parochie H. Maria Sterre ter Zee, Par.Koor St. Cecilia Clinge
Mevr. M. van Geertruy-van Huffel, 50 jaar
Mevr. A. Lambrechts-van Overmeir, 50 jaar
Mevr. J. Weermaes-de Kerf, 50 jaar

Parochie O.L.Vr.v. Altijddurende Bijstand, Sursum Corda Wernhout
Mevr. I.A. van Hasselt-Vorselmans, 25 jaar
Dhr. J.M. Domen, 60 jaar

Maria Parochie, Lambertuskoor, Etten Leur
Dhr. R. Mathot, 25 jaar

Parochie O.L.Vr. in ’t Woud, Lambertuskoor Wouw
Mevr. M. Aarden-Neelen, 25 jaar
Mevr. A. Buijnsters, 12½ jaar

Pater Damiaan Parochie / St. Willibrorduskoor Zierikzee
Mevr. R. van Maanen-Bouwman, 40 jaar

R.K. St. Norbertus Parochie, Zangkoor St. Caecilia Nispen
Mevr. L. Gommeren-van Eekelen, 40 jaar
Dhr. J. van der Sanden, 65 jaar
Dhr. M. Vos, 75 jaar

Parochiekern St. Martinus, St. Cecillia koor Rucphen
Mevr. A.R.M. van de Broek-Boomaerts, 40 jaar
Mevr. A.M. de Bont-van Laerhoven, 25 jaar

Parochie H. Johannes de Doper/ Dames- Herenkoor Nw Vossemeer
Mevr. A.C. Bax-de Jong, 25 jaar
Dhr. A.F. Hommel, 25 jaar

Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart / St. Laurentiuskoor
Mevr. M. de Wit-Damen 60 jaar

R.K. St. Norbertus Parochie / Moeder Gods Koor Roosendaal
Mevr. C. de Ruijter, 40 jaar
Mevr. T. van Oort, 40 jaar
Dhr. P. v.d. Hoeven, 40 jaar
Dhr. A. Post, 70 jaar

Catharina Parochie / Dameskoor Joh.de Doper Oosteind
Mevr. M. Mouws-de Wit, 40 jaar
Mevr. M. van den Hoek-van Strien, 40 jaar
Mevr. S. Huijben-van Dortmund, 40 jaar

Immanuel Parochie / Gem. Kerkkoor St. Bartholomeus Zevenbergen
Mevr. J.P. van Gulik-Boot, 50 jaar
Mevr. A.A. Clarijs-Roelen, 50 jaar
Mevr. J.A.M. van Leent-Roelen, 50 jaar

St. Elisabeth Parochie / St. Ceciliakoor Raamsdonksveer
Mevr. A.M.J.C.G. Stael-Merkx, 25 jaar

Parochie St.Antonius Abt, Parochieel Zangkoor Chaam
Mevr. A.M.F. van den Broek-de Bie, 25 jaar

Parochie De Bron / R.K. Gemengd Koor Hoogerheide
Mevr. C.L. Dingemans-Raaijmakers, 25 jaar
Dhr. J.M. Dingemans, 25 jaar

Sacramentskoor Breda
Dhr. H.P.J.M. Mol, 25 jaar

St. Anna Parochie / St. Gummarus koor Steenbergen
Dhr. H. Meeuwissen, 40 jaar

Parochiekern St. Gertrudis / Kerkkoor Cecilia Geertruidenberg
Mevr. M. Leijten-van Lierop, 40 jaar
Dhr. H. Leijten, 40 jaar
Mevr. E. v.d. Korput-v.d. Rijken, 25 jaar

Parochie St. Antonius Abt / Gem. Koor St. Caecilia Riel
Mevr. A.E.M. van Rijswijk-Vermeulen, 40 jaar

H. Maria Parochie Walcheren / St. Caeciliakoor Vlissingen
Mevr. A.J. Laarman-Steenbakker, 60 jaar

St. Elisabeth Parochie / Bavokoor Raamsdonk
Mevr. P.J. Kuijsters-Verschure 25 jaar

R.K. Parochie St. Franciscus / Gem. Zangkoor Schijf
Mevr. J.C.M. Theunis-Verpalen, 25 jaar
Mevr. C.P.M. Naenen-van Overveld, 25 jaar

Vijfheiligen Parochie / Herenkoor St. Antonius Abt Terheijden
Dhr. W.C.P. Verdaasdonk, 12½ jaar

H. Andreasparochie / Jongerenkoor Aardenburg
Dhr. C.P.E. de Baerdemaeker, 40 jaar
Dhr. G.E.K. van den Abeele, 25 jaar

Eretekenen 2016

H. Maria Geboortekerk, Parochiekoor, Dussen.
Mevr. Nel Staal, 40 jaar

Parochie O.L.Vr.in ’t Woud, Gertrudiskoor Heerle
Mevr. C. v.d. Heijden-Matthijssen, 50 jaar
Mevr. E. Theunissen-Burm, 25 jaar organist

Vijf Heiligen Parochie, Gummaruskoor Wagenberg
Mevr. T. Rovers, 45 jaar

Elisabeth Parochie, Gregoriuskoor Axel
Mevr. W.M. Simons-Arns, 25 jaar
Dhr. J. Simons, 25 jaar

Vijf Heiligen Parochie, Bernarduskoor Made
Mevr. M.J. van Dongen-Baremans, 25 jaar
Mevr. G.A. Jansen-Vissers, 50 jaar

Parochie H. Geest, Parochiekoor St. Anna, Molenschot
Mevr. N. van Poppel-Haagh, 25 jaar

Parochie O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen, Parochiekoor, Hank
Dhr. J. Pennings, 25 jaar

Parochie H. Joannes de Doper, St. Janskoor, Sprundel
Mevr. M.T.C. Vriends-de Bakker, 40 jaar

Pater Damiaanparochie, Pius X-Koor, Ovezande
Dhr. Kees Boonman, 60 jaar
Mevr. Corrie de Baar-Rentmeester, 50 jaar
Mevr. Corry van Loenhoud-Westdorp, 40 jaar
Dhr. Kees de Jonge, 40 jaar
Mevr. Riet Goethee-Rentmeester, 25 jaar

Parochie O.L.V. ten Hemelopneming, Gem. Koor Amicitia, Prinsenbeek
Mevr. Diny van der Veeken-van Loenhout, 25 jaar
Mevr. Marianne Verhagen-Stoffele, 12½ jaar

Kruiscantorij Breda Noord
Mevr. Marianne van Meersbergen, 50 jaar

H. Mariaparochie, Petruskoor, Etten Leur.
Dhr L.M. van der Meij, 50 jaar
Mevr. Th.M. Hermans-Koevoets, 50 jaar
Mevr. A.M.L. de Graaf-Braat 50 jaar

Parochie H. Andreas, Jongeren koor Aardenburg
Mevr. K.L.A. Claeys-de Milano, 25 jaar
Mevr. D.B.M.C. van de Wijnckel-Carlier, 25 jaar

Vijf Heiligen Parochie, Anthonysingers, Terheijden
Mevr. J.M.P. Verwijmeren-de Wijs, 40 jaar

R.K. St. Christoffelparochie, Dameskoor H. Quirinus Halsteren
Mevr. M.J.C. van Kaam-Vriens, 50 jaar

Geloofsgemeenschap St. Jan de Doper, Dameskoor, Hoeven
Mevr. M.E. Aarts-de Rooij, 25 jaar

St. Norbertusparochie, Gem.Koor Langdonk, Roosendaal
Dhr. Jan Pastoor, 25 jaar
Dhr. Jacq. Roelen, 25 jaar
Dhr. Henk van Nijnatten, 25 jaar

Parochie H. Bernardus van Clairvaux, Koor Chavarim Oudenbosch
Mevr. C.M. van der Bom-de Klerk, 40 jaar
Mevr. C.P.E. de Jong, 40 jaar
Dhr. P.J.M. van ’t Hof, 40 jaar
Mevr. S. de Leeuw-van den Brand, 28 jaar
Mevr. M.J.A. van Agtmaal-Gijzen, 29 jaar
Mevr. M.D. van Leeuwen, 30 jaar

Parochie De Goede Herder, Zanggroep Ark, Raamsdonksveer
Dhr. R. Tichelaar, 40 jaar

Parochie H. Bernardus van Clairvaux, St. Janskoor Hoeven
Mevr. J.C.M. Buijsen-Lauwen, 25 jaar

H. Maria Parochie Walcheren, R.K. Gemengd Koor Vlissingen
Mevr. P.A.M. Wijffels-van Laarhoven, 40 jaar
Mevr. E.C. Nierijnck-Weststrate, 40 jaar
Mevr. A.V.V. Guttling-de Ruijter, 25 jaar
Dhr. P.A. van de Weijde, 40 jaar

Gregoriaans koor St. Jan Breda
Dhr. A.C.M. Hoevenaars, 40 jaar

Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart, St. Laurentiuskoor Dongen
Mevr. M. Jans-Jansen, 50 jaar

H. Andreasparochie, Ritmisch Koor Emmanuel Aardenburg
Mevr. Els Boeije, 12½ jaar
Mevr. Rita Haverbeke, 25 jaar
Mevr. Ellen Vugt, 25 jaar

H. Maria Sterre der Zee, H. Henricusparochie, Gem.Koor St. Cecilia Clinge
Mevr. J.M. Koster, 40 jaar

Parochiekern Ter Duinen, Kloosterzande
Mevr. Marie-Louise van Waterschoot, 25 jaar

Parochie HH. Philippus en Jacobus, St. Ceciliakoor Koewacht
Dhr. Roger van Daele, 35 jaar
Dhr. Wilfried Thoen, 35 jaar
Mevr. Ria de Coninck-Dankaert, 40 jaar
Mevr. Mies van Damme-de Waal, 45 jaar
Mevr. Gerarda Baert-van Paemel, 45 jaar

Parochie H. Cornelius, St. Caeciliakoor Den Hout
Mevr. Adrie van Stokkum-Havermans, 40 jaar
Dhr. Antonius van Arendonk, 45 jaar
Mevr. Adrie Leijten-Flipsen, 45 jaar

Immanuël Parochie, Gem. Koor St. Cecilia, Zevenbergschen Hoek
Mevr. M.R.A. de Leeuw-de Jong, 25 jaar

Catharinaparochie, Gem.Koor St. Jansbasiliek Oosterhout
Mevr. C.H.M. van Zon-Joosen, 40 jaar
Dhr. W.C. Groesen, 25 jaar
Dhr. W. Oerlemans, 40 jaar

Catharinaparochie, Dameskoor St. Joh.de Doper, Oosterhout
Mevr. Adje van Dongen-Kuijpers, 45 jaar
Mevr. Clazien Waas-Timmermans, 45 jaar
Mevr. Adrie van Marrewijk-Dekkers, 45 jaar

Parochie O.L.V. van Altijddurende Bijstand, koor Sursum Corda, Wernhout
Mevr. P.F. van Aert-Gommers, 25 jaar
Mevr. A.J. Vissers-Herijgers, 40 jaar

Parochiekern H. Cornelius, St. Corneliuskoor Achtmaal
Mevr. J.C.M. Antonissen-Floren, 40 jaar dirigent

Parochie O.L.V. in ’t Woud, R.K. Lambertuskoor Wouw
Mevr. B. Kemperman-de Vet, 12½jaar
Mevr. B. Ruijgrok-Nigge, 12½ jaar
Dhr. A. van der Maas, 25 jaar
Dhr. A.J.G. Raaijmakers, 40 jaar
Dhr. P.P.M. van Stekelenburg, 40 jaar

Parochie H. Gertrudis, R.K. Kerkkoor Cecilia, Geertruidenberg
Mevr. Riek Waas-van Lieshout, 50 jaar
Mevr. Riet van Onzenoort-van Alphen, 40 jaar
Mevr. Liesbeth Peters-Janssens, 40 jaar
Mevr. Annie Sperber-Oome, 25 jaar
Mevr. Jeanne Siemerink-du Pont, 25 jaar
Dhr. Willem-Jan Vermeulen, 12½ jaar organist

St. Elisabeth parochie, St. Ceciliakoor, Raamsdonksveer
Dhr. A.J. Anemaat, 40 jaar
Mevr. J.M.J. van Disseldorp-de Poorter, 25 jaar

Nazarethparochie, Kerkkoor Effen,
Dhr. A.J. Mathijssen, 50 jaar

St. Norbertusparochie, Gem. Koor St. Joseph, Roosendaal
Mevr. C.H.J. van As, 50 jaar

Pater Damiaanparochie, St. Willibrorduskoor Zierikzee.
Mevr. M.M. Kouijzer-Kwaak, 50 jaar
Mevr. N.T. Wansink-Bouman, 15 jaar

Elisabethparochie, Cuyperskerkkoor, Sas van Gent
Dhr. J.T.P. Verplanken, 25 jaar

Parochie H. Familie, Sacramentskoor Breda
Dhr. J.A.L.M. Commissaris, 25 jaar
Dhr. S.A.A. Verbist, 40 jaar

Parochie H. Familie, Confrèrie St. Caecilia Bavel
Dhr. Johan van Gestel, 50 jaar
Dhr. Sjaak van der Veeken, 50 jaar
Mevr. Wil Carton-Verschuren, 50 jaar Mevr. Lies van der Veeken-Smeekens, 50 jaar

St. Norbertusparochie, Moeder Godskoor Roosendaal
Dhr. F. Chamuleau, 40 jaar
Dhr. H. Pullens, 60 jaar

Parochie St. Antonius Abt, Parochieel Zangkoor Chaam
Mevr. P.C.Th. M. van den Broek-Coppens, 40 jaar
Mevr. P.C.M.H. van Gerven-van den Broek, 25 jaar

Parochie St. Martinus, Gemengd Koor Schijf
Mevr. A.C.M. de Laat-van Leijsen, 25 jaar

St. Norbertusparochie, St. Franciscuskoor Roosendaal
Dhr. Nic Damen, 40 jaar

Parochie St. Bavo, Gem. Koor ‘Voluntate’ Rijsbergen
Dhr. N.J. van Dongen, 40 jaar
Dhr. J.M. Kimmel, meer dan 50 jaar

St. Antoniusparochie, Dames- en Herenkoor ‘Michael’ Breda
Mevr. Rita Sitters-Blommerde, 40 jaar

Parochie ‘De Bron’, Hoogerheide, Seniorenkoor.
Mevr. J.P.M. van Hooijdonk, 25 jaar

Parochie H. Andreas, West Zeeuws Vlaanderen, Jongerenkoor Aardenburg
Dhr. W.L.M. Tournois, 25 jaar
Dhr. M.R. Moens, 40 jaar

Afscheid Agnes Dhuyvetter

Agnes Dhyuvetter ontvangt de medaille voor bijzondere verdiensten van de NSGV.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 14 oktober 2016 heeft de koorkring Zeeuws-Vlaanderen afscheid genomen van bestuurslid mevrouw Agnes Dhuyvetter. Zij was vanaf de voorbereidingen voor de oprichting in 1990 van de Koorkring Midden en West Zeeuws-Vlaanderen actief, eerst als contactpersoon, en toen de koorkring uiteindelijk was opgericht als penningmeester. Vanaf 1996 organiseren de gezamenlijke koorkringbesturen in Zeeland de Contactdag Zeeland. Vanaf het begin was Agnes hiervan ook de penningmeester.

Voor de werkzaamheden die ze in al die jaren voor de kerkmuziek in onze regio heeft gedaan mocht ze bij het 25-jarig jubileum van de koorkring de medaille van bijzondere verdienste van de NSGV ontvangen uit handen van pastoor Wiel Wiertz.

We danken Agnes van harte voor het vele werk die ze in die 27 jaar als bestuurslid heeft gedaan en wensen haar en haar familie nog een heel fijne tijd toe in een goede gezondheid.

Eretekenen september – december 2015

Elisabeth Parochie, Cuyperskerkkoor, Sas van Gent
Mevr. M.J.H. Samijn-Franken 25 jaar
Dhr. Th.A.L. Spuesens 25 jaar
Mevr. E.E.M. Koorevaar-van de Putte 40 jaar
Mevr. R.C.L. Winne-Thomas 50 jaar

Elisabeth Parochie, R.K. Gem. Emmaüskoor, Terneuzen
Mevr. V.R.L. Beekman-Maas 40 jaar
Dhr. TH.J. de Brauwer 40 jaar

H. Willibrordus Parochie, H.Willibrorduskoor, Alphen
Mevr. M.A.E. Timmermans-van Sas 25 jaar
Dhr. F.M.M. Bax 40 jaar
Dhr. A.J.M. de Jong 40 jaar

Catharina Parochie, Thomas Cantorij, Oosterhout
Mevr. Mien Ernst 40 jaar

Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart, V.I.T. Dongen-Vaart
Mevr. Adri in ’t Groen-van Dongen 12½ jaar
Mevr. Maria van Aart-Propper 12½ jaar

Parochie H. Maria Sterre der Zee, Cantorij der Basiliek Hulst
Mevr. Linda Broeckaert 30 jaar
Mevr. Tini v.d. Bulck 33 jaar
Mevr. Sandra den Exter 29 jaar
Mevr. Petra Hofman 30 jaar
Dhr. Jack Veraart 29 jaar
Mevr. Ingrid van Goethem 43 jaar
Mevr. Marianne Sehgers 47 jaar
Mevr. Marina Stockman 40 jaar
Mevr. Ineke de Theije 40 jaar
Mevr. Rita Bosman 43 jaar
Mevr. Monique de Korte 46 jaar
Mevr. Marie-Louise Planken 41 jaar
Dhr. Aad van Schie 48 jaar
Dhr. Stan Bosman 44 jaar
Dhr. Fons Kerckhaert 41 jaar
Mevr. Christianne v.d. Waart 58 jaar
Dhr. Walter Heijman 53 jaar
Dhr. Anton de Kort, 62 jaar

Parochie H. Maria Sterre der Zee, Laudate Dominum, Clinge
Mevr. J.H.M. de Volder-Hultermans 12½ jaar
Mevr. I.F. Grofsmid-Clomp 12½ jaar
Mevr. I.E.M.J. Weemaes-Ivens 12½ jaar
Mevr. R.P. van Goethem-Langeraert 12½ jaar
Dhr. D.F. van den Berghen 40 jaar
Mevr. B.E.A. Luijcks – Hemelsoet 40 jaar

Parochie H. Augustinus, Willebrordkoor Teteringen
Dhr. J. Mertens 25 jaar

St. Norbertus Parochie, Moeder Gods koor Roosendaal
Mevr. C. Chamuleau 25 jaar
Mevr. D. Walravens 25 jaar
Dhr. W. van Oort 25 jaar
Dhr. G. de Weert 50 jaar

Parochie H. Johannes den Doper, Gem.Koor St. Jan Sprundel
Mevr. L.A.M. Stuyts 40 jaar
Mevr. J.C.M. Boomaerts-Huybregts 40 jaar
Dhr. C. de Bruijn 65 jaar

Parochie O.L.Vr. in ’t Woud, R.K.Gem.Koor St. Lambertus Wouw
Mevr. A.M.C. Hertogh-Somers 50 jaar
Dhr. A.P.B.J. Siebelink 60 jaar organist

Parochie H. Trudo, Gem.Koor St. Cecilia Zundert
Dhr. Jan Kas 50 jaar
Mevr. Riet van den Broek-Antonissen 50 jaar
Mevr. Riet Boden 50 jaar
Mevr. Stefie Pellens 50 jaar
Mevr. Anny Franken-Jansen 40 jaar
Dhr. Ton Franken 25 jaar dirigent

Parochie H. Philippus en Jacobus, St Ceciliakoor Koewacht
Mevr. Georgette Celie-de Vliegher 25 jaar

Parochie H. Cornelius, St. Caeciliakoor Den Hout
Mevr. W. v.d. Put-Stoop 40 jaar

Parochie O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand, St. Ceciliakoor Baarle-Nassau
Mevr. José van der Werf 40 jaar

Jeruzalemparochie, Sacramentskoor Breda
Dhr. C.J.M. van Beek 25 jaar
Dhr. C.J. van Dalsum 50 jaar

Parochie Dongen en Klein Dongen Vaart, St. Laurentiuskoor Dongen
Dhr. Will de Jong 25 jaar
Mevr. Corry van Leijsen-Jansen 40 jaar
Mevr. Cor van Riel 50 jaar
Mevr. An van Riel 50 jaar

Parochie H. Martinus, St Ceciliakoor Rucphen
Dhr. A.A.J. Arts 25 jaar organist

Parochie St. Bavo, Gem. Koor ‘Voluntate’ Rijsbergen
Mevr. E.C.P.J. de Leeuw 25 jaar

Parochie H. Bernardus, Parochiekoor Ulicoten
Dhr. D.A.G.M. Pals, 25 jaar dirigent/organist

Parochiekern Geertruidenberg, RK Kerkkoor St. Cecilia Geertruidenberg
Mevr. Hennie Verschuuren-van Groezen 25 jaar

St. Elisabeth parochie, Par.Kern Raamsdonk, Bavokoor Raamsdonk
Mevr. L.A.M. de Groot-Snels 40 jaar

Catharina Parochie, Dames- en Herenkoor St. Marcoen Dorst
Dhr. Ch.A. Hermans 60 jaar
Dhr. J.M.A.H.L. Wouters 25 jaar dirigent/organist

Parochie De Bron, Gem. Koor Hoogerheide
Dhr. A.M. van Weers 40 jaar

Parochie Centrum Breda, St. Joseph Herenkoor Breda
Dhr. M.W. Rijpert 40 jaar

Parochie Maria Hemelvaart, Confrèrie St. Caecilia Bavel
Dhr. Ad Peters 60 jaar
Dhr. Jan Monden 60 jaar

Parochie H. Maria Boodschap, Gem. Zangkoor Zegge
Mevr. J.A.D.O. Rijpers-Tielen 25 jaar

Pater Damiaan parochie, Gem. Koor St. Willibrordus, Zierikzee
Dhr. J.C. Kouijzer 60 jaar
Mevr. G.F.J.M. Verkaart-Leijdekker 45 jaar
Dhr. J. van de Waart 40 jaar
Mevr. J.M. van de Waart-van Velthoven 35 jaar
Mevr. L.C. Kouijzer-Welleman 15 jaar

St. Norbertus parochie, Zangkoor St. Caecilia, Nispen
Mevr. Maaike Gommers-van den Brand 40 jaar
Mevr. Jo de Jong-Hereijgers 50 jaar

St. Norbertus parochie, St. Franciscuskoor, Roosendaal
Mevr. Rina van de Watering 25 jaar
Mevr. Dory de Koning 25 jaar
Dhr. Herman Kerstens 50 jaar

St. Martinus parochie, Gem. Koor St. Martinus, Schijf
Mevr. Jacqueline Peeters-Hendrikx 25 jaar

Immanuël parochie Zevenbergen, Koor ‘Vriendschap door Zang’ Lage Zwaluwe
Mevr. A.A. Smits-Segeren 25 jaar
Dhr. C.J.M. Hessels 40 jaar

Augustinus parochie, Dames- en Herenkoor ‘Michael’, Breda
Mevr. Greetje Theeuwes-Wolterbeek 25 jaar

Parochie St. Anna, Gummaruskoor Steenbergen
Dhr. A.J.M. Muijs 25 jaar

Parochie H. Bernardus van Clairvaux, St. Jans koor Hoeven
Mevr. G.M. Rijnberg 25 jaar

Catharina Parochie, Herenkoor Oosteind
Dhr. C.A.M. Romme 40 jaar
Dhr. L.C.J.M. Claassen 40 jaar
Dhr. J.A.A. Verbunt 40 jaar

Augustinus Parochie, Franciscuskerk, Kruiscantorij Breda
Dhr. Joop Achterberg 50 jaar
Dhr. Joop de Vries 50 jaar
Mevr. José van Loenhout 50 jaar
Mevr. Jopie van Dongen 50 jaar

Parochie H. Johannes de Doper, St. Gregoriuskoor St. Jansteen
Dhr. R.B.M. de Potter 65 jaar
Dhr. J.M.B. de Potter 65 jaar
Dhr. C.L. Smet 60 jaar

Catharina Parochie, Dameskoor Verrijzeniskerk Oosterhout
Mevr. Mieke Mertens 25 jaar
Mevr. Ria van Damme 12½ jaar
Mevr. Diny Janssen 12½ jaar

St. Christoffel Parochie, Sintekrijnscantorij Halsteren
Mevr. Dorothé Stuart-Diender 25 jaar
Mevr. Riet van Kaam-Sebregts 25 jaar

Eretekenen september 2015

Parochie O.L.Vr. Onbevl.Ontvangen, Parochiekoor Hank
Mevr. N. Huigen, 20 jaar
Mevr. C. Visser, 20 jaar
Dhr. B. van Keulen, 25 jaar

Kerkkoor H. Cornelius, Parochie Koor Lamswaarde
Mevr. José van Laere-de Schrijver, 50 jaar
Mevr. Wies Serrarens-D’Hooghe, 50 jaar
Mevr. Emmy Bogaert, 25 jaar

Parochie De Bron, Gem.Koor St Ceacilia Huijbergen
Mevr. E.C. Somers-Van Meel, 50 jaar
Mevr. J.M. van de Keijbus-Dirven, 50 jaar

Parochie O.L.Vr. in’t Woud, St Gertrudiskoor Heerle
Mevr. C.J.M. Akkermans-Damen, 25 jaar

Parochie H.Maria Sterre der Zee, Cantate Domino Kloosterzande
Mevr. C.M.C. Sey-van Kampen, 25 jaar

Parochie H. Bernardus van Clairvaux, Dameskoor Oudenbosch
Mevr. M.A.C. van Nuenen-Aarts, 25 jaar
Mevr. A.F.A.M. van Mechelen-Schroeijers, 25 jaar
Mevr. F.A.M. van Zundert-Blommerde, 25 jaar

Elisabeth Parochie, R.K.Koor Sas Chante Sas van Gent
Mevr. Th.V.E. van Assche, 50 jaar
Mevr. J.L.A.M. Sigl-Kieboom, 50 jaar
Mevr. M.L. Engels-Bogaert, 25 jaar
Dhr. R.S. Nijssen, 40 jaar

H. Andreas Parochie, Ritmisch Koor Emmanuel Biervliet
Mevr. Alien Buysse, 50 jaar
Mevr. Laura Cuelenaere, 40 jaar
Mevr. José Dobbelaere, 40 jaar
Mevr. Christian Buysse, 25 jaar
Mevr. Margo Calon, 25 jaar

Parochie St. Petrus Banden, Rouw- en Trouwkoor Gilze
Mevr. W.E. Vermeulen-Aarts, 25 jaar

St. Christoffelparochie, Sintekrijnscantorij Halsteren
Dhr. J.M.A.M. Dogge, 40 jaar

Parochie H. Antonius Abt, Combokoor Chaam
Mevr. A.J.M. Bastiaansen-Verheijen, 25 jaar

Cantorij Thomas Oosterhout
Mevr. Ina van der Heijden, 40 jaar

Augustinusparochie, Franciscuskerk, Kruiscantorij Breda
Mevr. Ans Vermeren, 50 jaar
Dhr. H.A. van Dongen, 50 jaar
Dhr. C.A. Buijsen, 50 jaar
Dhr. A.J. Buijnsters, 25 jaar

Parochie O.L.Vr. ten Hemelopneming, Gem. Parochiekoor Amicitia Prinsenbeek
Mevr. Cocky Platenburg-de Rie, 12½ jaar
Mevr. Clasien Polane-Clerx, 12½ jaar
Mevr. Toos Dolk-van Tienen, 25 jaar
Dhr. André van Hulten, 25 jaar

Nazareth parochie, St. Martinuskoor Princenhage
Mevr. M.W.B. Vermeulen, 25 jaar
Dhr. J.P.M. van Oosterhout, 25 jaar
Dhr. M.C.A. van der Velden, 25 jaar

H. Maria Parochie Walcheren/St. Ceciliakoor Vlissingen
Mevr. Wilma Jaquemijns-Somers, 50 jaar

Parochie H. Joseph, Kerkkoor St. Cecilia Nieuw Namen
Dhr. C.J.M. van Roeyen, 50 jaar
Dhr. P.J.M. de Deckere, 50 jaar
Dhr. J.E.A.M. Kerckhaert, 40 jaar
Mevr. G.R. Driedijk-de Koning, 40 jaar
Mevr. A.E.M. de Maeyer-de Deckere, 25 jaar
Mevr. H.J.L. de Deckere-Cornelissens, 25 jaar
Dhr. G.F.J. Pauwels, 25 jaar

Eretekenen tot september 2013

Parochie De Bron / Gemengd koor Huijbergen.
Mevr. C.Ch. van den Akker-Trommels 25 jaar
Mevr. A.C. Joosen 25 jaar

Parochie De Ark / Geloofsgemeenschap H. Maria Hemelvaart Nispen.
Mevr. L. Vergouwen-Scheepers 40 jaar
Mevr. Ch. Franken-Nelemans 25 jaar
Mevr. J. Brosens-Dekkers 25 jaar
Dhr. B. Jacobs 25 jaar
Dhr. R. Gabriels 12½ jaar

Parochie H. Gerardus Majella / Parochiekoor Terhole.
Dhr. A.H.I.A. Baart 40 jaar

Parochie H. Maria Geboorte / Parochiekoor Dussen.
Mevr. Irma Boyer 25 jaar.

Sint Christoffel Parochie / Sintekrijnscantorij Halsteren.
Mevr. Jannie Kruidenier 25 jaar

Parochie O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen / Parochiekoor Hank.
Mevr. G. Schalken 12½ jaar
Mevr. L. Heijmans 12½ jaar
Mevr. L. Kauffman 12½ jaar

O.L.Vrouw Hemelvaart Parochie / Zangkoor Pius X Ovezande.
Mevr. A. de Jonge-Goense 25 jaar
Dhr. C.P. Koens 25 jaar

Parochie St. Petrus Banden Gilze.
Dhr. Clemens Abers 42 jaar organist

H. Maria Parochie / St. Caeciliakoor Vlissingen.
Mevr. E. van ’t Westeinde-Wansink 25 jaar
Mevr. J.M. de Jonge-Wansink 25 jaar
Dhr. G. Wortman 40 jaar **Ereteken Bijzondere verdiensten

Parochie H. Maria Sterre der Zee, Cantate Domino Kloosterzande.
**Dhr. J.L. Kouijzer 25 jaar

Jeruzalem Parochie / Gregoriaans Koor St. Jan Breda.
Dhr. G.C.J. Teurlings 12½ jaar

Vijf Heiligen Parochie, Gummaruskoor Wagenberg.
Dhr. G. Schets 25 jaar
Mevr. Riet Knapen 12½ jaar
Mevr. Jo de Deugd 12½ jaar

Parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming, Gemengd parochiekoor De Heen.
Mevr. C. de Groot-van Tilburg 25 jaar
Mevr. A.J. Suykerbuik-Heynen 40 jaar

Parochie O.L.Vr. ten Hemelopneming, Koor Amicitia Prinsenbeek
Mevr. Ria Couweleers-Peemen 12½ jaar
Mevr. Lucy Aarts-Verwijmeren 25 jaar
Mevr. Hennie Franken-van Velthoven 25 jaar
Dhr. Huub van ’t Westeinde 25 jaar

Parochie H. Paulus, Pauluskoor Oudenbosch
Mevr. A. Verdult-van de Boom 12½ jaar
Mevr. A.G.H. Schreurs 25 jaar
Mevr. A.M. Hommel-de Wild 25 jaar
Dhr. K.A. Snijders 45 jaar

Vijf Heiligen Parochie, Anthony Singers Terheijden
Mevr. A.M.C. Damen-Bastiaansen 40 jaar
Mevr. C.C.M. Verkooijen-de Jongh

Regiomusicus Frans Bullens

In 2009 constateerde de Interparochiële Vereniging (IPV) Dongemond dat er iets moest gebeuren om de kwaliteit van de kerkmuziek in de deelnemende parochies op peil te houden. Dat leidde uiteindelijk op 1 november 2012 tot de aanstelling van Frans Bullens als regiomusicus. Sinds de fusie van de bij het IPV aangesloten parochies tot Elisabethparochie is het beter te spreken van een parochiemusicus.

De aanstelling van Bullens is beperkt tot 15 uur per maand. Het is dan ook niet de bedoeling dat hij vaak als uitvoerend musicus — dirigent, organist of cantor — actief zal zijn. Vanwege zijn werk in de parochie Dongen zou dat ook niet mogelijk zijn.

Zijn taken bestaan dan ook veel meer in het ondersteunen en het onderhouden van contacten. Dat ondersteunen houdt onder meer in het opleiden van twee jonge mensen tot organist. Een van hen wordt daarnaast opgeleid tot dirigent. Verder start hij in september een cursus voor cantors.

De Elisabethparochie heeft zes kernen, de voormalige parochies, die zeer verschillend van karakter zijn — ook op kerkmuzikaal gebied. Zoals het IPV al in 2009 vaststelde, is het te voorzien dat hier en daar koren een stille dood zullen sterven omdat er geen aanwas is. Daarom is het belangrijk dat er tenminste overal een organist is, die de zang van de gemeenschap kan ondersteunen. Met het oog daarop is het opleiden van jonge organisten van groot belang.

Daarnaast onderhoudt Bullens contacten met koren, pastores, dirigenten en organisten en geeft hij regelmatig advies in allerlei zaken die te maken hebben met de kerkmuziek in de parochie. Bij de enkele gezamenlijke parochiële vieringen die jaarlijks worden gehouden, heeft hij de muzikale leiding en hij heeft mede met het oog daarop een begin gemaakt met een gezamenlijk repertoire van de koren.

De kerkmuziek moet doorgaan, aldus Bullens en daar moet in geïnvesteerd worden. In de Elisabeth-parochie is die bereidheid tot investeren — hoe beperkt ook — met de aanstelling van een parochiemusicus in ieder geval aanwezig.

Jubilea september – december 2012

Parochie O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen, Parochiekoor Hank, Hank

Mevr. J. Heijmans: 25 jaar
Mevr. D. de Wit: 25 jaar
Mevr. B. Vissers: 25 jaar
Mevr. C. v.d. Pluijm: 25 jaar
Mevr. T. v.d. Pluijm: 25 jaar
Dhr. J. van Velthoven: 25 jaar
Dhr. W. Wagemakers: 25 jaar
Dhr. H. van der Stelt: 25 jaar

Geloofsgemeenschap H. Hart, Koepelkoor H. Hart, Bergen op Zoom

Mevr. L. van Wezel-van de Water: ereteken Bijzondere Verdiensten

Paulus Parochie, Pauluskoor, Oudenbosch

Mevr. A.J.C.M. Dirven-Bastiaansen: 40 jaar
Mevr. J. van Eekelen-Willemen: 40 jaar
Mevr. J.H.M. van ’t Hof-Gouverneur: 12½ jaar
Mevr. P. van Hoof-van Eekelen: 25 jaar
Mevr. M. Melissen-de Vugt: 45 jaar

Jeruzalem Parochie, Gregoriaans koor St. Jan, Breda

Dhr. C. van den Boom: 40 jaar

Immanuël parochie, Jacobuskoor, Fijnaart

Mevr. C. van Laerhoven-Haverkamp: 40 jaar

Emmanuël parochie, Ritmisch Koor Emmanuëlle, Biervliet

Mevr. C. Buijsse: 12½ jaar
Dhr. W. Haverbeke: 12½ jaar

Parochie Breda-Noord, Kruiscantorij, Breda

Mevr. M. van Meersbergen: 40 jaar
Dhr. L. Wasser: 40 jaar

Thomas Parochie, Thomas Cantorij, Oosterhout

Dhr. H. Brandenburg: 25 jaar

Parochiekern H. Henricus, Laudate Dominum, Clinge

Dhr. V.F. van der Gucht: 12½ jaar

Parochiekern H. Henricus, Sint Ceciliakoor, Clinge

Mevr. M.J. Bracke-de Bakker: 40 jaar
Mevr. R.I.E. de Koster-Puysseleyr: 40 jaar

Geloofsgemeenschap H. Cornelius, Herenkoor Welberg, Welberg

Dhr. P.J.J.M. Vos: 40 jaar
Dhr. J.M. Schetters: 50 jaar

Parochie HH. Petrus en Paulus, Zangkoor Cantate Domino, Middelburg

Mevr. J.P. Heeren: 25 jaar

Parochiekern H. Willibrordus, Dameskoor Basiliek, Hulst

Mevr. E.A.L. Otjes-Leenknegt: 40 jaar

Parochie St. Petrus’ Banden, Gilzer Cantorij, Gilze

Mevr. J.H.M. van Gool van de Berg: 40 jaar

Parochie H. Geest, Parochiekoor Rijen, Rijen

Mevr. Nel Ballemans-Ruis: 40 jaar

St. Elisabethparochie, St. Ceciliakoor, Raamsdonksveer

Mevr. G. van de Pluijm-Vissers: 15 jaar

H. Maria Parochie Walcheren, St. Ceciliakoor, Vlissingen

Mevr. E.J. Janssen-Mientjens: 45 jaar

Parochie H. Johannes de Doper, Gemengd Koor St. Jan, Sprundel

Mevr. J.M. de Bruijn-Dravik: 40 jaar
Dhr. C.J.J. Priem: 50 jaar

Parochie St. Marcoen, Dames- en Herenkoor St. Marcoen, Dorst
Mevr. J.P.J.M. van Velthoven-Boons: 40 jaar
Dhr. J.H.J. van Velthoven: 40 jaar

Parochie St. Jan, Herenkoor Basiliek St. Jan, Oosterhout

Dhr. H.H. Roeling: 40 jaar

Parochie De Bron, Gemengd koor Hoogerheide, Hoogerheide

Mevr. J.L.Th. Bril-Wils: 25 jaar
Dhr. E.P.A.S.M. Suijkerbuijk: 25 jaar

Parochie De Bron, R.K.Kerkkoor, Woensdrecht

A.J. van As-Stelwage: 45 jaar
Mevr. C.M. Besters-Willemse: 33 jaar
Mevr. C.A.M. van der Wegen-Dalebout: 33 jaar
Dhr. L. van der Helm: 31 jaar

Parochie De Bron, RK. Kerkkoor, Putte

Mevr. P.J. van Kaam-van der Zande: 45 jaar
Dhr. A.C.J. van Kaam: 46 jaar
Mevr. J.W. Vergeer-Fes: 25 jaar

Parochie H. Maria Boodschap, Gemengd Koor, Zegge

Mevr. Jeanne Goorden-Koevoets: 50 jaar
Mevr. Katrien Haast-Westdorp: 50 jaar
Dhr. Marco Buijs: 12½ jaar

Parochie Maria Hemelvaart, Korenkoepel, Bavel

Mevr. Nelly van Loenhout
Mevr. Corrie Jansen-Dam

St. Anna Parochie, Gemengd koor H. Johannes de Doper, Nieuw-Vossemeer

Mevr. P.M. Hommel-Jacobs: 25 jaar

Geloofsgemeenschap O.L.Vr. van Lourdes, Kerkkoor O.L.Vr. van Lourdes, Bergen op Zoom.

Mevr. M.H.E. Adriaansen-Bernaards: 25 jaar
Dhr. C.M. de Rooij: 70 jaar

Sint Willibrordus parochie, St. Willibrorduskoor, Zierikzee

Mevr. R. van Maanen-Bouwman: 35 jaar
Dhr. J.C. Kouyzer: 57 jaar

Parochie H. Bartholomeus, Gemengd koor St. Bartholomeus, Zevenbergen

Mevr. M.B. Trompers: 25 jaar
Mevr. E.A. Ooijen-Aarts 45 jaar
Mevr. A.M. Clarijs-Roelen: 45 jaar
Mevr. P.A. Assmann-Broere: 45 jaar
Mevr. J.P. van Gulik Boot: 45 jaar
Mevr. G.A. de Koning-van Leent: 45 jaar
Mevr. J.A.M. van Leent-Roelen: 45 jaar

Parochie De Ark, Moeder Godskoor, Roosendaal

Mevr. J. Chamuleau: 40 jaar

Parochie H. Laurentius, Gemengd koor St. Cecilia, Oud Gastel

Mevr. A.J.M. van Sprundel-Stadhouders: 25 jaar

Immanuël parochie, Gem. Koor Vriendschap door Zang, Lage Zwaluwe

Mevr. C.Th. van Leest-Lambregts: 40 jaar
Mevr. A.J.M. van Schendel-Damen: 40 jaar
Mevr. S.C.M. van den Berg-Johannink: 12½ jaar
Dhr. F.W.M. Schuurmans: 12½ jaar

Parochie H. Geest, St. Anna koor, Molenschot

Mevr. J. Bink-van Dongen: 25 jaar

Parochiekern H. Johannes de Doper, Dameskoor, St. Jansteen

Mevr. M.L. Calle-de Smet: 20 jaar
Mevr. S. Hense-Guyze: 20 jaar

Parochie van de H. Aartsengel Michaël, Dames- en Herenkoor Michaël, Breda

Mevr. Riet Cadee-Zondag: 40 jaar
Mevr. Lia Huijboom-Kools: 25 jaar
Mevr. Corry de Kort-van Schijndel: 25 jaar
Mevr. Han Mijvis-Grunnekemeyer: 25 jaar

Parochiekern H. Johannes de Doper, St. Gregoriuskoor, St. Jansteen

Dhr. Fr.M. Totté: 25 jaar
Dhr. A.H.G. Weustink: 12½ jaar

Parochie HH. Philippus en Jacobus, St. Ceciliakoor, Koewacht

Dhr. Ronny de Kerf: 25 jaar

Parochie St. Trudo, Gemengd koor St. Cecilia, Zundert

Mevr. Netje Nelemans: 25 jaar

Parochie St. Martinus, Sint Cecilakoor, Rucphen

Mevr. A. Voeten: 40 jaar
Mevr. A.C.M. Loos-van Beek: 40 jaar
Dhr. J.J.M. Herijgerns: 25 jaar

Parochie H. Gertrudis, R.K. Kerkkoor Cecilia, Oosterhout

Dhr. Jan Mutsaers: 50 jaar
Dhr. Gerard van de Korput: 50 jaar

Parochie H. Willibrordus, Willibrordkoor, Teteringen

Mevr. M.L. Oomen: 40 jaar
Dhr. A. Verschueren: 55 jaar

Parochiekern Elisabeth, Emmaüs Koor, Terneuzen

Mevr. A.R. Hamelink-Calon: 40 jaar

Immanuël parochie, Gemengd koor, Zevenbergschen Hoek

Mevr. C.W.A. Lips-Goverde 12½ jaar
Mevr. E.W. Schipper-van Geel: 25 jaar

Vijfheiligen parochie, Geloofsgemeenschap St. Antonius Abt, Terheijden

Dhr. L.E. Paludanus: 12½ jaar
Dhr. A.L. van Geel: 25 jaar
Dhr. S.J. van den Boom: 25 jaar

Parochie St. Jan den Doper, St. Janskoor, Oosteind

Dhr. J.C.M. Timmermans: 60 jaar

Emmaüsparochie, Gemengd koor St. Joseph, Roosendaal

Mevr. M. Tak-Weermink: 40 jaar

Parochie St. Jan de Doper, R.K. Kerkkoor, Standdaarbuiten

Mevr. Rina van Eekelen: 12½ jaar
Mevr. Anne-Marie Wagemakers: 15 jaar

Parochie O.L.Vr. in het Woud, St. Lambertuskoor, Wouw

Mevr. C.M. Schrauen- van Wesenbeeck: 25 jaar

Dhr. C.R.J. Nooren: 40 jaar

Dhr. A.J. Maas: 40 jaar

Mevr. A.A.M. Potters-Hereygers: 40 jaar

Mevr. C.W. van Ginneken-Pellis: 40 jaar

Mevr. C.J.M. van de Kar-Elst: 40 jaar

Parochie H. Maria Hemelvaart, R.K. Gemengd Koor, Aardenburg

Mevr. Precilla Corveleijn-Saberon: 25 jaar

Mevr.Marie Ludovica Galle-van Morrelgem

Parochie De Ark, Gemengd Koor Langdonk, Roosendaal

Dhr. Joop van der Velden: 25 jaar

Mevr. Elly van den Bos: 50 jaar

Nazareth Parochie, Kerkkoor Effen, Effen

Mevr. Th.C.H. Koeken-Lips: 40 jaar

Mevr. P.G.M. Schrauwen-Lips: 25 jaar

Mevr. H.J.F. Huijbrechts-Michielsen: 25 jaar

Antonius Parochie, Dameskoor Eligiuskerk, Oostburg

Mevr. L.E.J. Cuelenaere-Faes: 40 jaar

Mevr. A.L.M. Aernoudts- Mabesoone

H. Antonius van Padua Parochie, Dameskoor, Lepelstraat

Mevr. M.P. van Dalen-Hellemons: 25 jaar

Parochie Dongen en Klein-Dongen Vaart, Gemengd Koor, Dongen

Mevr. Mientje van den Noort: 40 jaar

Elisabethparochie, Cuyperskoor, Sas van Gent

Dhr. Karel C.M. van Dorst: 50 jaar

Leo Hanssen overleden

Op 22 oktober 2012 overleed Leo Hanssen. Jarenlang was hij dirigent van het koor van de H. Hartkerk in Breda. “Een vakman”, noemt Michel Gottmer hem. “Met Louis Toebosch en Walther Cantrijn was hij een de drie grote mannen van de kerkmuziek in Breda.” Cantrijn was dirigent van het koor van de Maria-Hemelvaartkerk aan de Ginnekenstraat en volgde Toebosch op bij het Sacramentskoor. De drie koren genoten landelijke faam en waren vaak te horen via de KRO-radio.

Leo Hanssen was de laatste jaren dirigent van de Cappella minor van de Laurentiuskerk in Breda. Hij werd 90 jaar.

Jacqueline Chamuleau 40 jaar koorzangeres

121118_jubileum_jacq_088webJacqueline Chamuleau ontving de gouden speld van de NSGV met oorkonde vanwege haar veertigjarig jubileum als koorzangeres. Zij is 35 jaar koorlid van het Moeder Godskoor uit Roosendaal en bekleedt al 32 jaar een bestuursfunctie. Sinds 1995 is zij voorzitter van het koor.

Door haar actieve rol als bestuurslid heeft zij ervoor gezorgd dat het koor, tot op de dag van vandaag, in de eucharistievieringen op zondag, Latijnse missen en gregoriaanse gezangen kan uitvoeren. Jacqueline verleent bovendien regelmatig als lectrice haar bijdrage aan eucharistievieringen en woord- en communievieringen.