Koorkring doet beroep op besturen en dirigenten

Terugblik concert 31 januari Koorkring Gilze in Molenschot

De aanwezigheid van bisschop Jan Liesen vrijdagavond 31 januari bij het concert van de koorkring Gilze bleef vanzelfsprekend niet onopgemerkt. Hij dronk tijdens de ‘nazit’ een glas mee aan de bar in de Molenwiek in Molenschot en maakte een praatje met menigeen. Hij nam slechts even de tijd voor een officiële begroeting en meldde vanaf het podium, dat hij verder niets had voorbereid. ‘Ik maak het kort omdat zingen dorstig maakt.’

Hij zegde nadrukkelijk toe, er volgend jaar bij te willen zijn. De koorkring bestaat in 2015 precies 95 jaar. Dat wordt op 18 april in Baarle-Nassau gevierd, waar de bisschop dan voor zal gaan in een plechtige eucharistieviering om 19.00 uur in de kerk van O.L.V. van Bijstand.

De koorkringavond werd deze keer georganiseerd door het koor van de Molenschotse kerk in samenwerking met het bestuur. Voorzitter Harrie Boemaars en Marij Geerts van het koor kregen van alle kanten complimenten voor de puike organisatie.

De koren gaven dit keer een concert in plaats van de gebruikelijke eucharistieviering op te luisteren. Daarbij werden ook soms nummers ten gehore gebracht buiten het kerkelijke repertoire. Een aangename verrassing voor menig bezoeker.

De koren roeien in deze tijd tegen de stroom op. Een sterke stroom zo werd duidelijk uit de toespraak van Colet van Gerven uit Chaam, voorzitter van de koorkring. Tot de koorkring Gilze behoren de kerkkoren van Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Molenschot, Riel, Rijen en Ulicoten.

Kortgeleden nog verloor de kring het kerkkoor van Hulten door sluiting van de kerk. Oorspronkelijk waren bij de kring ook Bavel en Ulvenhout aangesloten. Zij waren er nog bij toen in 1998 met elf koren is gezongen in de Grote kerk van Breda. Maar liefst 320 zangers en zangeressen deden er aan mee. Jan Monden had de bijeenkomst georganiseerd t.g.v. zijn afscheid van het bestuur van de koorkring.

Daarna hebben we jaarlijks gezamenlijke eucharistievieringen gehouden en bijeenkomsten zoals 31 januari. Maar toch hebben we enkele jaren geleden moeten besluiten eens een jaar over te slaan.

Het werd voor veel koren een belasting om ieder jaar veel tijd te steken in voorbereiding en uitvoering. De koorkring telt nu nog ruim de helft van het aantal leden eind negentiger jaren.

Colet van Gerven is van mening dat we nu met paus Franciscus een voorganger hebben die dicht bij de mensen staat, een paus die luistert, inspireert en nabij wil zijn. Ze deed een beroep op de besturen en dirigenten om de leden te blijven enthousiasmeren, elkaar te steunen en te ontmoeten. Dat geeft een goed gevoel.

Zoals we dat nu al doen, maar mogelijk in de toekomst ook op andere manieren. We kunnen onze krachten bundelen en dan geloof ik werkelijk dat er in de toekomst nog oplossingen komen om als koorkring te blijven bestaan.

We moeten er nu al over na denken. Als we ons best doen zullen we de toekomst kunnen accepteren, op welke manier dan ook. We kunnen terugkijken op een gezellige avond met een gevarieerd programma. Alle aanwezige koren hebben hun beste beentje voorgezet. Laten we vooral doorgaan met zingen, want zingen verbroedert, zingen brengt veel emoties tot uitdrukking en ondersteunt de liturgie.

Het samenzijn na afloop gaf iedereen de gelegenheid elkaar te ontmoeten evenals vooraf aan het concert onder het genot van een kop koffie/thee met traktatie.

Godlof: de studiedag!

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Godlof! Maar hoe? organiseren Luce, het instituut voor religieuze communicatie van de Universiteit van Tilburg en de NSGV op zaterdag 17 mei een studiedag in Utrecht.

Met deze studiedag wil de NSGV het gesprek op gang brengen over criteria voor goede liturgische muziek. Een gesprek dat in Nederland eigenlijk nog niet gevoerd is. Enkele deskundigen zullen ingaan op de rituele, muzikale en pastorale kanten van het kerklied. Een spannende studiedag dus, met korte lezingen, discussie en muziek.

Praktische informatie

Datum: 17 mei 2014 van 10.00u–14.00u
Kosten: € 15 (incl. lunch).
Locatie: Kathedrale Koorschool, Plompetorengracht 5, Utrecht (nabij Utrecht CS)
Opgave: (incl. betaling) www.luce-crc.nl

Programma

10.00 Inloop
10.30 Welkom door Henk van Hout (dagvoorzitter)
10.40 Introductie door Martin Hoondert: ‘Hoor, er is iets nieuws begonnen!‘
11.00 Ritueel: Ad de Keyzer
Muzikaal: Richard Bot
Pastoraal: Meike Hettinga
Bij elke lezing: muziek
12.00 Pauze met een broodje
12.45 Panel en zaaldiscussie over beleidsimplicaties voor ons land
13.15 Slotlezing Willem Marie Speelman
13.45 Boekpresentatie: Godlof! Maar hoe?
14.00 Einde

Jubileum Sint-Gregoriuskoor Sint Jansteen

Op zondag 23 februari viert het Sint-Gregoriuskoor in Sint Jansteen zijn zeventigjarig jubileum. Om 10.30 is er een plechtige H. Mis in de kerk van de H. Johannes de Doper. Celebrant is pater Joop Reurs. Het koor zingt de gregoriaanse mis van de H. Johannes de Doper. Na de mis is er een receptie met gelegenheid tot feliciteren van het koor.

Om 16.00 uur is er in de Kapel van O.L. Vrouw ter Eecken in Kapellebrug een Mariastonde. Het koor zingt dan enkele gregoriaanse marialiederen.

Het Sint-Gregoriuskoor was een initiatief van dirigent Wim Bartz. Het koor verzorgde de diensten in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper en was tientallen keren te horen tijdens uitzendingen van de eucharistieviering via de KRO-radio.

Sinds 1976 staat het koor, dat momenteel vijftien leden heeft, onder leiding van Martin Polspoel. Nog steeds verzorgt het regelmatig de zang tijdens de Hoogmis op zondag, de mis op zaterdag en bij uitvaarten.

Koorkringmiddag Zeeuwse eilanden februari 2014

Op zaterdag 1 februari 2014 organiseert de Koorkring Zeeuwse Eilanden een koorkringmiddag in de Parochiekern H. Blasius Heinkenszand. De kerkkoren uit de regio Schouwen Duiveland, Zuid Beveland en Walcheren zijn uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst. Het thema van deze middag is ‘Maria Lichtmis en de H. Blasius’.

De uitgenodigde koren komen om 15.00 uur bijeen en zullen gezamenlijk de hun aangereikte muziek zingen. Vicaris Paul Verbeek geeft uitleg over het thema van de dag. Om 19.00 uur zingen zij tijdens een eucharistieviering, die de vicaris zal opdragen.

De algehele muzikale leiding berust bij de dirigent van het herenkoor van de H.Blasius, de heer Christian Blaha en de begeleiding op het orgel wordt verzorgd door de dirigent van het Dameskoor van de H. Blasius, de heer Tuur Remijn.

Na het openingslied zal er een lichtprocessie plaatsvinden waarbij de gezamenlijke koren onder andere het ‘Nunc dimittis’ zullen zingen. De vaste gezangen zijn de gezangen uit de driestemmige ‘Mis van de H.Geest’ van Frans Bullens en als slotlied zal het Blasiuslied worden gezongen.

Jaar van het Geloof met zang afgesloten

De afsluiting van het Jaar van het Geloof, die in het bisdom Breda op zondag 24 november plaatsvond in de kathedraal, stond in het teken van de kerkmuziek en in het bijzonder van de zang.

Bij deze gelegenheid werd het eerste exemplaar van de cd ‘Kom heilige Geest’ aan bisschop Liesen aangeboden. Op deze cd onder meer vier antwoordpsalmen voor de viering bij het toedienen van het H. Vormsel. De muziek is geschreven door Frans Bullens en sluit aan bij de Mis van de heilige Geest die ook voor deze vieringen is geschreven.

De antwoordpsalmen worden gezongen door de Kathedrale Cantorij. Verder werkten de schola van het Antoniushuis en de Begijnhofschola mee aan deze cd.

Partituren van de vier antwoordpsalmen zijn verkrijgbaar via de webshop van het bisdom

Een bijzondere gebeurtenis tijdens deze middag was de benoeming van Harrie Muskens tot ridder in de orde van Sint-Sylvester. Harrie Muskens was jarenlang lid van het bestuur van diocesane SInt-Gregoriusverening Breda. Hij nam mede het initiatief tot Donek en was en is oprichter en dirigent van diverse koren. Bijzondere aandacht had hij voor kinderzang. Zijn project voor kinderzang ‘Het groene hout’ vond in heel Nederland navolging. Ook zijn vele activiteiten op maatschappelijk gebied waren aanleiding om hem deze onderscheiding toe te kennen.

Bij gelegenheid van de afsluiting van het Jaar van het Geloof verscheen een nummer van het bisdommagazine, gewijd aan de kerkmuziek.

Meer over het bisdommagazine

Verslag Contactdag Zeeland

Zaterdag 9 november organiseerde de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen door de zeventiende keer de jaarlijkse studiedag Contactdag Zeeland. Dit jaar waren er 30 deelnemers uit Zeeland samengekomen in de H. Willibrordusbasiliek in Hulst om samen aan de slag te gaan met het thema ‘Laudate e benedicete mi Signore’.Lees verder

Cantorij Basiliek Hulst zong in Westminster Cathedral

MNcantorij_20100909_07135

Foto: Mark Neelemans

Op zaterdag 28 september luisterde de Cantorij der Basiliek uit Hulst de vigiliedienst op in de Westminster Cathedral te Londen. Het koor zong in 1998 eveneens in deze machtige kathedraal, die het middelpunt is van de katholieke kerk in Engeland. Om voor een optreden in aanmerking te komen, dienden de Hulster zangers aan te tonen aan de vereiste kwaliteitseisen te voldoen. Het beluisteren van recente opnames en het veelomvattend repertoire aan vocale meesterwerken, gaf de doorslag, zodat er een half jaar geleden een uitnodiging in de brievenbus viel.

Voor deze gelegenheid studeerde het koor een aangepast programma in met ondermeer de St. Anne’s Mass van de Schotse componist James MacMillan. Daarnaast stond werk van Camille Saint-Saëns en Felix Mendelssohn op de lessenaar. De Koorstichting Cantorij der Basiliek wordt geleid door dirigent Anton de Kort; de orgelbegeleiding was in handen van één van de hoofdorganisten van de Londense kathedraal.

De Koorstichting Cantorij der Basiliek uit Hulst verzorgt naast de liturgische zang in de Willibrordusbasiliek in Hulst per seizoen ook meerdere concerten. Meermaals worden er koorreizen naar het buitenland gemaakt. Met gepaste trots vermeldt de koorgeschiedenis optredens in de Notre-Dame (tweemaal), de Madeleine en de St. Eustache in Parijs, de Dom van Trier, de kathedralen van Straatsburg, Lille, Haarlem en diverse Vlaamse steden.