Jubileumviering Koorkring Zeeuws-Vlaanderen

Zondag 18 januari 2015 was er in de kerk van de H. Maria Hemelvaart in Philippine een eucharistieviering uit dankbaarheid naar aanleiding van het zilveren jubileum van de koorkring. Het bestuur had gekozen voor Philippine omdat de kerk centraal in Zeeuws-Vlaanderen ligt. En het was vanaf het begin de bedoeling om er een viering voor heel de regio van te maken. Lees verder

Koorkring Zeeuws-Vlaanderen 25 jaar

Dinsdag 13 januari 2015 bestaat de koorkring Zeeuws-Vlaanderen 25 jaar. Dat wordt gevierd met een eucharistieviering op zondag 18 januari 2015 om 10.30 uur in de H. Maria Hemelvaartkerk, Philipsplein 10, te Philippine. Voorganger is pastoor Wiel Wiertz.

Aan de viering verlenen het Dameskoor van de Basiliek uit Hulst, Ritmisch Koor Emmanuel uit IJzendijke en verschillende leden van gregoriaanse koren hun medewerking. Het geheel staat onder leiding van Anton de Kort. Organist is Marcel Mangnus.

Na de viering is er gelegenheid om nog na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee en het bestuur te feliciteren.

Verslag Contactdag Zeeland 2014

Op een stralende zaterdag, 8 november, kwam een groep van 40 zangers en zangeressen vanuit alle windstreken naar de Eligiuskerk in Lewedorp. De beide koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, organiseerden er voor de achttiende keer de studiedag Contactdag Zeeland. Voor het eerst werd de dag georganiseerd boven de Westerschelde. Driekwart van de deelnemers kwam dit jaar dan ook van boven de Westerschelde.

Lees verder

Bevrijdingsconcert in R.K. kerk Chaam

Onder grote belangstelling verzorgde het Parochieel Zangkoor op 22 oktober 2014 in de kerk van de H. Antonius Abt in Chaam een programma in het kader van ‘Oktober 2014, bevrijdingsmaand, Chaam 70 jaar bevrijd’.

Na de opening van ‘oktober-bevrijdingsmaand’ door de vertrekkende burgemeester H. Nuijten werd een groot geschilderd drieluik ‘Van Oorlog naar Bevrijding’ door Ruud van Thiel gepresenteerd. Een kolossaal, imposant schilderstuk dat herinneringen oproept aan een verleden vol oorlogsgeweld en verdriet. Brassband Ulicoten had inmiddels haar visitekaartje al afgegeven met ontroerende, ingetogen en warme melodieuze klanken van de koperinstrumenten. De muziek werd afgewisseld door verhalen over oorlogsherinneringen.

Kinderen

Er was terecht veel aandacht besteed aan de kinderen, zodat de Chaamse jeugd de thema’s bevrijden en vrede volop meebeleefde. De poëzielessen rond het thema ‘bevrijding’ van de Chaamse dichter Pien Storm van Leeuwen hadden duidelijk hun vruchten afgeworpen.

Groot Zangkoor

Het Parochieel Zangkoor had medewerking gevraagd aan het Parochiekoor Ulicoten en samen met liefst 24 Chaamse gastzangers en gastzangeressen, begeleid door gastpianist Ton Janssens werden er bekende liederen gezongen als ‘Abide with me’, ‘From the time we say good bye’ en ‘Song of Peace’. Na afloop werden door de kinderen zeventig witte ‘vredesballonnen’ opgelaten. Een prima start van ‘oktober-bevrijdingsmaand’.

Dirigenten- en organistendag 2014 naar de basis

Dirigeren is niet alleen ‘de maat slaan’. Elke tekst of melodie, hoe eenvoudig ook, heeft een interpretatie nodig. Dat is de basis van het dirigeren. Zo kun je een half uur besteden aan de manier waarop je een acclamatie als ‘Heer, ontferm U’ kunt zingen. Zoals bij elke tekst moet je je afvragen: waar gaat het over, wat is de tekst. Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar het in de praktijk brengen is nog niet zo eenvoudig. Daar werd op zaterdag 4 oktober in de Mariakerk in Oosterhout hard aan gewerkt door tien dirigenten uit ons bisdom, terwijl even verderop vier organisten de gelegenheid kregen te oefenen op het imposante Maarschalkerweerdorgel in de Sint-Jansbasiliek.

De dirigenten werden gecoacht door twee docenten van de stichting Maestro: Kathelijn van Dongen die ook doceert aan Lokaalzes en Kees Doevendans. de organisten oefenden onder leiding van Frans Bullens. Kees Doevendans werkte aan de hand van de Anglicaanse mis, die hij zelf heeft gecomponeerd. De mis is gratis verkrijgbaar: een verzoek aan k.doevendans@telfort.nl.

Dirigenten- en organistendag 2014

Tijdens deze dirigenten- en organistendag gaan we werken aan de basis. Voor dirigenten betekent dat: stemvorming, slag- en repetitietechniek, voor organisten het begeleiden van koren én het interpreteren van orgelmuziek.

Dirigenten

De dirigenten gaan aan de slag onder leiding van twee docenten van de stichting Maestro: een nieuwe organisatie die cursussen voor dirigenten van amateurkoren verzorgt.

Het ochtendprogramma staat onder leiding van Kathelijn van Dongen. In haar workshop staat de vocale techniek centraal. Aan de hand van koorrepertoire werken we aan zaken als houding, ademsteun en muzikale expressie: onontbeerlijk voor een dirigent die zijn of haar koor wil inspireren. Ook eigen repertoire kan aan de orde komen: neem dus eigen muziek mee! Kathelijn van Dongen is zangeres en docente zang. Ze is onder meer werkzaam voor LokaalZes in Tilburg en Oisterwijk.

In het middagprogramma gaat Kees Doevendans in op slagtechniek en repetitietechniek. Kees Doevendans is dirigent en kerkmusicus: sinds 2009 leidt hij het gemengd koor van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Aan de hand van het eigen repertoire bekijken we hoe je als dirigent met je manier van dirigeren en repeteren je bedoelingen beter kunt overbrengen. Er is ruim gelegenheid om vragen uit de eigen praktijk aan de orde te stellen.

Organisten

Voor de organisten verzorgt Frans Bullens op de orgels van de Sint-Jansbasiliek een workshop over het begeleiden van koorwerken en over de interpretatie van orgelliteratuur. Ook de organisten kunnen dus hun eigen muziek meebrengen. Hij zal onder meer aandacht geven aan pedaalgebruik en registratie. Verder leert hij hoe je lastige partituren vereenvoudigt, aangepast aan de plaatselijke mogelijkheden.

Programma

9.30u. Ontvangst met koffie en thee
10.00u. Opening
10.05u. Centrale workshop door Kathelijn van Dongen
10.30u. Workshop voor dirigenten door Kathelijn van Dongen in de Mariakerk
Workshop voor organisten door Frans Bullens in de St. Jansbasiliek
12.00u. Lunch
13.00u. Vervolg workshops
14.30u. Gezamenlijke afsluiting

15.00u Afsluiting van de dag

U kunt zich aanmelden bij Jan Schuurmans door uw gegevens vóór 29 september 2014 te mailen naar opgave@sintfranciscuscentrum.nl o.v.v. uw stemsoort (i.v.m. het oefenkoor) en de keuze van de workshop (dirigent of organist) De deelnemersbijdrage is slechts € 15,- per persoon. Hiervoor ontvangt u koffie en een bescheiden lunch. U kunt dit bedrag storten op IBAN NL76 INGB 000 1096 207 t.n.v. NSGV Breda, Van Leeuwenhoeklaan 428, 4708 BE Roosendaal met vermelding van ‘Dag voor dirigenten en organisten 2014’.

De dirigenten- en organistendag vindt plaats in de Mariakerk, Wilhelminalaan 63, 4905 AT Oosterhout en wordt georganiseerd door de diocesane Sint-Gregoriusvereniging Breda en het Sint-Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom Breda.

Rond de kerk is voldoende parkeergelegenheid. Met het openbaar vervoer is de Mariakerk vanaf station Breda te bereiken met buslijn 126 (Breda-Raamsdonksveer-Geertruidenberg) en 127 (Breda-Dongen-Tilburg), halte Slotlaan, 15 minuten lopen.

Contactdag Zeeland 2014

Op zaterdag 8 november 2014 organiseren de gezamenlijke koorkringbesturen in Zeeland (Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen) de jaarlijkse studiedag voor koorzangers, dirigenten, organisten, pastoraal werkenden. Het thema van de Contactdag Zeeland 2014 is

Geroepen zijn tot…
Liederen en gebeden uit Taizé en Iona

Zoals het thema al aangeeft staan dit jaar liederen uit de oecumenische gemeenschappen van het Franse Taizé en het Schotse Iona centraal. Vanuit beide gemeenschappen komen liederen met eenvoudige en meditatieve melodieën. Vele jongeren bezoeken, voornamelijk in de zomermaanden, de gemeenschap in Taizé.

De studiedag wordt dit jaar georganiseerd in de H. Eligiuskerk en parochiezaal aan de Burg. Lewestraat 11 te Lewedorp. Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek op het bisdomkantoor en dirigent van de kathedrale cantorij, en Marcel Mangnus, organist van de H. Willibrordusbasiliek in Hulst, verlenen hun medewerking.

Programma van de dag:
09.30 uur: ontvangst met koffie/thee
10.00 uur: welkomstwoord
10.05 – 11.40 uur: ’samen zingen’ 1: liederen uit Taizé en Iona
11.40 – 12.00 uur: uitleg over Taizé en Iona
12.00 – 12.45 uur: lunch
12.45 – 14.15 uur: ‘samen zingen’ 2
14.15 – 14.30 uur: pauze
14.30 – 15.00 uur: afsluitende meditatieve viering
15.00 uur: einde

Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de twee manieren opgeven:

De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbegrepen) dient u, gelijktijdig met de inschrijving over te maken op IBAN-nummer NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland, Hoogvogelstraat 5, 4515 BD IJzendijke.

Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.

Zangdag 2014: Gregoriaans en meerstemmigheid

Bijna zeventig zangers namen op 10 mei deel aan de zangdag in de Michaëlkerk in Breda. De Augustinusparochie, waartoe de kerk behoort, streeft er de laatste jaren naar om het gregoriaans een plaats te geven binnen de kerkmuziek in de parochie. Het lag daarom voor de hand om een zangdag, waarin het gregoriaans een belangrijke plaats inneemt, in deze kerk te houden.

Zangdag 2014

Foto: Ronald van Quekelberge

Wilko Brouwers verzorgde de inleiding over het gregoriaans. Hij benadrukte het belang van de muziek in relatie tot de tekst. De melodie geeft aan welk woord het belangrijkst is. Maar het allerbelangrijkst was natuurlijk het zingen zelf tijdens deze drukbezochte zangdag.

Literatuur die hij tijdens zijn inleiding noemde:

J. Bogaarts, Inleiding tot het gregoriaans en de liturgie, Bussum 1994

W. Brouwers, Het woord dat vleugels kreeg,werkboek, handleiding en cd

Lees meer op de site van de Koorkring Zeeuws-Vlaanderen

Zangdag 2014: gregoriaans en meerstemmigheid

Op zaterdag 10 mei vindt de jaarlijkse diocesane Zangdag plaats, onder de titel ‘Het woord dat vleugels kreeg’.

Workshops

Wie een tekst voordraagt, benadrukt bepaalde woorden, wacht soms even en versnelt dan weer. In het gregoriaans gebeurt hetzelfde. Het is – zou je kunnen zeggen – spraakkunst voor zangers. De muziek staat geheel in dienst van de tekst en geeft het woord als het ware vleugels. Wilko Brouwers zal laten zien hoe je met de gregoriaanse muziek de betekenis van de tekst zo duidelijk mogelijk over kunt dragen. Dat leer je vooral door te oefenen. Tijdens deze workshop, met als titel ‘Het woord dat vleugels kreeg’, zal dan ook gezongen worden door mannen én vrouwen, want gregoriaans is beslist niet alleen voor mannenstemmen.

Die vrouwenstemmen zijn ook nodig in de tweede workshop die Wilko Brouwers verzorgt. Daarin leren we hoe meerstemmige muziek in dienst kan staan van de tekst. Wilko Brouwers zal onder meer een deel uit de Missa brevis van Joep Straesser behandelen. Muziek die goed zingbaar is, licht modern en erg sfeervol.

Het programma

09.30 uur Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur Opening en welkom

10.10 uur Het woord dat vleugels kreeg: Een workshop rond Gregoriaanse zang door Wilko Brouwers

12.00 uur Lunch

13.00 uur Een keuze uit twee workshops:

A. Stemvorming onder leiding van Bas Ramselaar

B. Meerstemmigheid onder leiding van Wilko Brouwers

14.15 uur Pauze met koffie/thee

14.30 uur Afsluitende presentatie vanuit de verschillende werkwinkels

15.00 uur Sluiting van de dag

Workshopleiders

Wilko Brouwers is koordirigent en componist. Jarenlang dirigeerde hij de gregoriaanse zang van de monniken in de St. Benedictusabdij de Achelse Kluis. Hij publiceerde Het woord dat vleugels kreeg/Gregoriaans zingen met kinderen in 20 lessen.

 

 

 

Bas Ramselaar is zangpedagoog en was jarenlang lid van het vermaarde Nederlands Kamerkoor. Met het St. Joris Kamerkoor uit Amersfoort zingt hij onder meer de Muzikale Vespers in de Sint Paulusabdij te Oosterhout, waar hij geëngageerd lid is van de geloofsgemeenschap Chemin Neuf.

Praktische informatie

De Zangdag vindt plaats in de H. Aartsengel Michaëlkerk, Hooghout 67 te Breda

Organisatie: Diocesane Sint-Gregoriusvereniging Breda, het Vormingscentrum in oprichting van het bisdom van Breda in samenwerking met het project ‘Geloven in Muziek’ van de Bredase H. Augustinusparochie.

De deelnemersbijdrage voor deze dag bedraagt € 10 – inclusief koffie, thee en een eenvoudige lunch. U kunt dit bedrag storten op girorekening nr. 1096207 t.n.v. NSGV Breda, met vermelding van ‘Zangdag 10 mei 2014’. Voor de Zangdag dient u zich vóór 25 april aan te melden: bij Jan Schuurmans, onder vermelding van uw naam, adres, stemsoort en de keuze van de werkwinkel A of B.

Ook voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Schuurmans.