Commissie voor liturgische muziek in het bisdom Breda

Zangdag 2018

Volkszang: Durft u nog? En het koor dan?...

Zaterdag 24 februari 2018
Kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
Roosendaal

Samen kunnen zingen is in de kerk een groot goed. Het gaat er in de liturgie immers om dat we niet alleen luisterend en kijkend aanwezig zijn, maar deelnemers worden. De gezamenlijke zang is bij uitstek een middel waarin geloof wordt beleefd en gemeenschap wordt gesticht. Dat veronderstelt dat tekst en muziek toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Wat dat betreft is er een grote keuze denkbaar.

Welke criteria hanteren we bij de keuze van het basisrepertoire, welke plaats geven we het in onze liturgie, hoe houden we het fris en levendig? Deze vragen zullen ons bezighouden tijdens de diocesane Zangdag op zaterdag 24 februari 2018, in de O.L.Vrouwe kerk aan de Kade in Roosendaal.

Lees verder

Bladmuziek

Eenstemmig, twee-, drie- en nog meerstemmig. Vaak eenvoudiger aan te schaffen dan je denkt. Kopiëren hoeft niet altijd en mag vaak niet vanwege het auteursrecht.

Lees verder

Eretekenen

Voor koorleden die een jubileum vieren of geëerd worden vanwege hun bijzondere verdiensten voor de kerkmuziek heeft onze vereniging diverse eretekenen. Lees hier alles over het aanvragen van eretekenen. Houd altijd rekening met een levertijd van zes weken!

De vereniging

De diocesane afdeling Breda van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging is de vereniging van rooms-katholieke kerkkoren en kerkmusici in het bisdom Breda. Door voorlichting en cursussen wil zij, in samenwerking met het bisdom, de kwaliteit van de liturgische muziek bevorderen.

Cursussen en opleidingen

Voor amateurs en professionals.

Lees verder

Reageren is niet mogelijk