Liturgische muziek in het bisdom van Breda

Bladmuziek

Eenstemmig, twee-, drie- en nog meerstemmig. Vaak eenvoudiger aan te schaffen dan je denkt. Kopiëren hoeft niet altijd en mag vaak niet vanwege het auteursrecht.

Lees verder

Eretekenen

Voor koorleden die een jubileum vieren of geëerd worden vanwege hun bijzondere verdiensten voor de kerkmuziek heeft onze vereniging diverse eretekenen. Lees hier alles over het aanvragen van eretekenen. Houd altijd rekening met een levertijd van zes weken!

De vereniging

De diocesane afdeling Breda van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging is de vereniging van rooms-katholieke kerkkoren en kerkmusici in het bisdom Breda. Door voorlichting en cursussen wil zij, in samenwerking met het bisdom, de kwaliteit van de liturgische muziek bevorderen.

Cursussen en opleidingen

Voor amateurs en professionals.

Lees verder

Bartholomeuskoor Zevenbergen zoekt dirigent-organist

In verband met het vertrek van de huidige functionaris zoeken wij per 1–1–2018 een gekwalificeerde  dirigent/organist  m/v voor het koor van de R.K. H. Bartholomeuskerk in Zevenbergen.  Het gemengd koor telt 29 leden en repeteert op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in de Bartholomeuskerk. Drie keer per maand wordt de zondagsviering van 11.00 uur verzorgd met Nederlandse en Latijnse gezangen. Ook op hoogtijdagen zingt het koor. Bovendien verzorgen de dames ook uitvaarten en een enkele keer een jubileumviering.

Van hem/haar wordt verwacht een opleiding genoten te hebben als kerkmusicus in beide disciplines op niveau I of II.

Wat verwachten wij van U?
- betrokkenheid bij de liturgie
- affiniteit met Latijnse en Nederlandstalige liturgische gezangen
- overleg bereidheid met het pastoresteam
- het zelfstandig samenstellen van een maandlijst met de liturgische gezangen voor de pastores, koster en koor
- liturgisch en concertant orgelspel
- regelmatig overleg met het koorbestuur

Wat bieden wij U?
- Een schitterend 3 manualig orgel met 36 stemmen en vrij pedaal -  Verschueren 1947 elektro–pneumatisch. Gehele restauratie en uitbreiding met nieuwe ‘Cavaillé-Coll’ speeltafel in 1987. In verband met de dubbelfunctie beschikt de speeltafel over een zeer uitgebreide digitale setzercombinatie.
- Het Bartholomeuskoor is een gemengd koor, waarvan de heren een ‘Schola Cantorum’ vormen voor de  gregoriaanse vieringen

Voor verdere inlichtingen kunt U de huidige functionaris Lambert van Eekelen bellen onder nummer 0168–324862.
De salariëring zal geschieden naar de aanwezige bevoegdheid volgens de Nederlandse bisdommen.

Uw sollicitatie kunt U richten aan de secretaresse van het Bartholomeuskoor:
A. Franken, Zeestraat 29, 4761 HE Zevenbergen

Reageren is niet mogelijk